Darmowa kartka na Dzień Matki do każdego zamówienia do wyczerpania zapasów!🆓
Nie przegap terminu składania zamówień na Dzień Matki!🌷
0 :0 :0 :0
Polityka prywatności

1. Administrator danych i jego dane kontaktowe

Nazwa firmy administratora danych: Giftery International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Administrator danych ”)

Siedziba: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adres e-mail: info@sparkl.pl

Zakres zarządzanych danych, cel i podstawa prawna zarządzania danymi oraz okres przechowywania danych

Za pomocą tych informacji o zarządzaniu danymi chcielibyśmy poinformować odwiedzających stronę internetową o przetwarzaniu danych w związku z przeglądaniem strony [www.sparkl.pl] oraz w sklepie internetowym zgodnie z zasadami ochrony danych. Na stronie tzw używamy plików cookies, informacja również je obejmuje.

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który odwiedzana przez Ciebie witryna zapisuje na Twoim komputerze lub innym urządzeniu używanym do przeglądania Internetu. Twoje urządzenie przechowuje plik cookie przez określony czas, w zależności od rodzaju pliku cookie. Dzięki temu strona internetowa, którą odwiedzasz, może „zapamiętać” określone dane i ustawienia (np. login, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) przez określony czas. Ponadto niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i udostępnienia jej całej zawartości. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa komputera lub innego urządzenia ani nie powodują awarii.

W jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy pliki cookies podczas korzystania z serwisu?

 1. W celu zapewnienia nieprzerwanego korzystania z naszej strony internetowej, niektóre pliki cookies (tzw. cookies sesyjne) są automatycznie instalowane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Celem takich plików cookie jest zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej strony internetowej, bezbłędne wyświetlanie zawartości strony internetowej oraz zrównoważenie obciążenia naszej strony internetowej. Bez ich zastosowania nie można zapewnić prawidłowego funkcjonowania serwisu. Dane osobowe zbierane za pomocą tych plików cookies (w szczególności adres IP Twojego komputera lub innego urządzenia) przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu , jakim jest bezpieczne i sprawne działanie naszej strony internetowej , co najwyżej tak długo, jak długo przebywasz na naszej stronie. strona internetowa. Po zamknięciu przeglądarki są one automatycznie usuwane z komputera.
 2. Niektóre pliki cookies są niezbędne do świadczenia Ci usług, w tym w szczególności korzystania ze sklepu internetowego. Te pliki cookie zapewniają m.in. przechowywanie towarów i usług w wirtualnym koszyku. Podstawą prawną ich zastosowania jest realizacja umowy z Tobą i jej przygotowanie (lub jeśli nie kupujesz jako osoba fizyczna, ale w imieniu firmy, to zarówno firma, jak i my mamy prawnie uzasadniony interes w zawarciu i wykonaniu umowy ). Czas korzystania z tych plików cookie przedłuża się tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne do wykonania i przygotowania umowy.
 3. Niektóre pliki cookie zapewniają jedynie wygodę i są wykorzystywane do pomiarów statystycznych i analityki internetowej. Są one dla nas ważne, ponieważ w ten sposób jesteśmy informowani o niektórych cechach naszych odwiedzających (adres IP, miasto, typ urządzenia, przeglądarka, system operacyjny, z którego korzystasz, a także o cechach, które podstrony odwiedziłeś w naszym serwisie) i ile czasu tam spędziłeś). Na podstawie danych przygotowujemy ogólne statystyki i raporty związane z odwiedzaniem naszej strony internetowej i wykorzystujemy je do rozwijania i ulepszania naszej strony internetowej, tak abyśmy mogli w przyszłości dostarczać Ci bardziej trafne treści na stronie internetowej Spółki. Ponadto marketingowe pliki cookie są również wykorzystywane do wyświetlania reklam, których treść odpowiada Twoim zainteresowaniom poza główną treścią. Uznając, że te pliki cookies nie są niezbędne do działania serwisu,stosujemy je w przypadku Twojej zgody . Czas korzystania z tych plików cookies wydłuża się do czasu, gdy realizacja funkcji, które umożliwiają, będzie tego wymagała lub wycofasz swoją zgodę.

Pamiętaj, że możesz również zarządzać plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, a także w każdej chwili usunąć wszystkie pliki cookies zapisane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu.

B) ZARZĄDZANIE DANYMI ZWIĄZANYMI Z SUBSKRYPCJĄ NEWSLETTERA

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera na naszej stronie internetowej, możesz w ten sposób wyrazić zgodę na przesyłanie Ci naszych aktualnych ofert za pośrednictwem bezpośrednich zapytań w celach marketingowych. Subskrypcja odbywa się w przypadku i na podstawie Twojej zgody, w celu ułatwienia Ci zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami oraz dostępu do niektórych informacji. W tym celu przetwarzamy żądane dane. Dane podane w związku z zapisem będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W ramach subskrypcji newslettera oraz innych działań marketingowych przetwarzamy następujące dane:

Zakres przetwarzanych danych

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna zarządzania danymi

Czas retencji

Imię i nazwisko, adres e-mail/imię i nazwisko, adres, data urodzenia

biuletyn (elektroniczny lub drukowany) lub inna oferta marketingowa jako bezadresowa przesyłka reklamowa [1]

zgoda osoby, której dane dotyczą

do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do czasu istnienia celu przetwarzania danych

Nazwa, adres

wysyłanie ukierunkowanych komunikatów reklamowych 1

prawnie uzasadniony interes we wprowadzaniu produktów i bezpośrednim pozyskiwaniu biznesu

do czasu skorzystania z prawa sprzeciwu, nie dłużej jednak niż do czasu istnienia celu przetwarzania danych

C) ZARZĄDZANIE DANYMI ZWIĄZANYMI Z ZAKUPAMI W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dane podane podczas zakupu w sklepie internetowym przetwarzane są w celu i na podstawie przygotowania i realizacji zamówienia, a jeżeli dokonujesz zakupu w imieniu firmy to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu tej firmy oraz naszego własnych, związanych z realizacją zamówienia.

W trakcie przygotowania i realizacji zamówienia przetwarzamy następujące dane:

Zakres przetwarzanych danych

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna zarządzania danymi

Czas retencji

Dane niezbędne do identyfikacji i kontaktu Klienta, w szczególności: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe

identyfikacji klienta, przygotowania i realizacji umowy oraz utrzymywania z nim kontaktu

przygotowania i realizacji umowy (w przypadku kupującego będącego osobą fizyczną);

prawnie uzasadniony interes Administratora lub klienta osoby prawnej w wykonaniu istniejącej między nimi umowy (w przypadku przedstawiciela lub osoby kontaktowej osoby prawnej)

do końca okresu przedawnienia (5 lat) stosunku umownego

Dane dotyczące zamówienia oraz niezbędne do przygotowania i realizacji umowy dostawy, a także dane generowane w trakcie realizacji umowy: treść zamówienia, ilość, termin, dane dostawy, dane dotyczące negocjacji w trakcie realizacji, dane dotyczące ewentualnej gwarancji i roszczeń gwarancyjnych

wykonanie umowy

wykonanie umowy

do końca okresu przedawnienia (5 lat) stosunku umownego

Dane wymagane do wystawienia faktury i płatności

fakturowanie, wystawianie dokumentów księgowych

wykonanie umowy, prawny obowiązek przechowywania dokumentów księgowych

do końca ustawowego okresu przechowywania dokumentacji księgowej (8 lat)

Treść reklamacji/ogłoszenia/wniosku Klienta oraz podanych w związku z nim danych osobowych (w tym: w przypadku komunikacji przez telefon nagranie głosu [2] )

obsługa reklamacji, próśb, inna administracja obsługi klienta

Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów prawny obowiązek rozpatrzenia i zarejestrowania reklamacji; w przypadku innego administrowania obsługą klienta, w przypadku klienta będącego osobą fizyczną wykonania umowy, w przeciwnym razie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na należytym wykonaniu umowy o usługę lub zamówienie, a w przypadku nagrana rozmowa telefoniczna, późniejsza kontrola prawidłowego wykonania usługi

5 lat od dnia doręczenia reklamacji lub innego żądania

Dane identyfikujące klienta, informacje o zadowoleniu

pomiar satysfakcji klienta

zainteresowanie doskonaleniem i ciągłym rozwojem działań sprzedażowych (w tym satysfakcja klientów) oraz odpowiednie zaspokajanie bieżących potrzeb klientów

zastosowanie mają okresy przechowywania określone powyżej

Wszystkie dane klienta

tworzenia statystyk w celu doskonalenia i rozwoju działań sprzedażowych oraz zaspokajania bieżących potrzeb klientów

zainteresowanie doskonaleniem i ciągłym rozwojem działań sprzedażowych oraz odpowiednie zaspokajanie bieżących potrzeb klientów

zastosowanie mają okresy przechowywania określone powyżej

D) ZARZĄDZANIE DANYMI ZWIĄZANYMI Z PRZESYŁANIEM FILMÓW KLIENTA

Przesyłając film, przetwarzamy następujące dane:

Zakres przetwarzanych danych

Cel zarządzania danymi

Podstawa prawna zarządzania danymi

Czas retencji

Dane niezbędne do identyfikacji i kontaktu z Klientem, w szczególności: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, nagranie wideo

identyfikacja kupującego, przygotowanie i realizacja umowy, kontakt z nim, publiczna publikacja nagrań wideo

przygotowania i realizacji umowy (w przypadku kupującego będącego osobą fizyczną);

prawnie uzasadniony interes Administratora lub klienta osoby prawnej w wykonaniu istniejącej między nimi umowy (w przypadku przedstawiciela lub osoby kontaktowej osoby prawnej)

do końca okresu przedawnienia (5 lat) stosunku umownego

2. Odbiorcy danych osobowych, kategorie odbiorców

Podmioty przetwarzające dane, z których korzysta Administrator Danych:

| Nazwa podmiotu przetwarzającego dane | Czynność z udziałem procesora danych | |--|--|--| |Barion Payment Zrt. (1117 Budapeszt, Infopark sétány 1. Budynek I. 5. piętro. 5.)| działanie systemu płatności| |Accounto Magyarország Kft ( Pécs, Siklósi út 4/a, 7622 Węgry)|obsługa księgowa| | Cloudways (Junction Business Centre 1st Floor Sqaq Lourdes, St Julians, Mosta STJ 3334, Málta) | usługa hostingu | | GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, Európa u. 2.) | obsługa logistyczna | | Acta Diurna 2005 Kft. | obsługa logistyczna |

Inni odbiorcy:

 • Mechanik, serwis specjalistyczny (w przypadku uruchomienia, serwisu gwarancyjnego lub konserwacji, naprawy);
 • Przesyłka kurierska (InPost, DHL Express, w zakresie wymaganym do dostawy)
 • Organ podatkowy, inne organy kontrolne;
 • Wykonawca (w przypadku egzekucji roszczeń prawnych);
 • Kancelaria (w przypadku dochodzenia roszczeń).

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

Paylike działa jako administrator danych w odniesieniu do informacji związanych z twoim instrumentem płatniczym, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania, zapoznaj się z ich polityką ochrony danych.

3. Prawa interesariuszy

Osoba, której dane dotyczą, może żądać od Administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, w niektórych przypadkach może także żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ponadto w każdym przypadku przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do środek prawny.

Odrębnie Administrator zwraca uwagę, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza jej dane osobowe, w tym o celach zarządzania danymi, odbiorcach, którym jej dane zostały ujawnione lub źródle, z którego Administrator otrzymanych danych, okres ich przechowywania oraz związane z tym prawa administratora danych, a także informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, a w przypadku przekazywania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacje dotyczące związanych z tym gwarancji. Przy wykonywaniu prawa dostępu osoba, której dane dotyczą, jest także uprawniona do żądania kopii danych, w przypadku żądania złożonego drogą elektroniczną – w braku przeciwnego żądania ze strony osoby, której dane dotyczą – Administrator przekaże żądane informacje drogą elektroniczną (w formacie pdf). Jeżeli prawo dostępu osoby, której dane dotyczą, narusza prawa i wolności innych osób, w szczególności tajemnicę handlową lub własność intelektualną innych osób, Administrator ma prawo odmówić spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w niezbędnym i proporcjonalnym zakresie. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda powyższych informacji w wielu egzemplarzach, Administrator naliczy opłatę proporcjonalną do kosztów administracyjnych związanych z przygotowaniem dodatkowych kopii i rozsądnej kwoty.

 1. Prawo do sprostowania

Administrator poprawia lub uzupełnia dane osobowe osoby, której dane dotyczą, na jej żądanie. W razie wątpliwości co do sprostowanych danych, Administrator może wezwać osobę, której dane dotyczą, do udowodnienia Administratorowi sprostowanych danych w odpowiedni sposób – przede wszystkim dokumentem. Jeżeli Administrator udostępnił dane osobowe, których dotyczy to prawo, innej osobie (tj. odbiorcy np. przetwarzającemu), po sprostowaniu danych niezwłocznie poinformuje te osoby, o ile nie jest to niemożliwe lub nie nie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku ze strony administratora danych. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator informuje o tych odbiorcach.

 1. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zażąda usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych, Administrator danych usunie je bez zbędnej zwłoki, jeżeli:

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób zarządzane;
 • to przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ale osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • jest to przypadek przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, ale osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz – z wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu bezpośredniego nawiązania współpracy biznesowej – istnieje nie istnieje nadrzędna podstawa prawna przetwarzania danych;
 • dane osobowe były przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, lub
 • do wywiązania się z obowiązku prawnego konieczne jest usunięcie danych osobowych.

Jeżeli Administrator przekazał dane osobowe, których dotyczy to prawo, innej osobie (tj. odbiorcy, np. przetwarzającemu), poinformuje te osoby niezwłocznie po usunięciu, o ile nie jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalny wysiłek ze strony administratora danych. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator informuje o tych odbiorcach. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych w każdym przypadku, w szczególności m.in. w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – w takim przypadku ograniczenie dotyczy okresu, w którym administrator danych może sprawdzić prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów zarządzania danymi, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; obsesja
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – w takim przypadku ograniczenie dotyczy okresu do czasu ustalenia, czy uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych przyczyn osoby, której dane dotyczą.

Ograniczenie przetwarzania danych oznacza, że dane osobowe, których dotyczy ograniczenie, nie są przetwarzane przez Administratora, z wyjątkiem przechowywania lub tylko w zakresie, na jaki osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę, a nawet w przypadku braku takiej zgody Administrator może przetwarzać dane niezbędne do dochodzenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony, albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny UE lub państwa członkowskiego Unia Europejska. Administrator z wyprzedzeniem informuje osobę, której dane dotyczą, o zniesieniu ograniczeń w zakresie zarządzania danymi. Jeżeli Administrator przekazał dane osobowe, których dotyczy to prawo, innej osobie (tj. odbiorcy, jakim jest podmiot przetwarzający), niezwłocznie poinformuje te osoby o ograniczeniu przetwarzania danych, pod warunkiem że: że nie jest to niemożliwe lub nie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku ze strony Administratora. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator informuje o tych odbiorcach.

 1. Prawo do protestu

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator nie jest zobowiązany do uwzględnienia protestu, jeżeli

 • Administrator wykaże, że przetwarzanie danych jest uzasadnione ważnymi prawnie uzasadnionymi względami, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
 • zarządzanie danymi jest związane z przedstawieniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Administratora.
 1. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych, które udostępniła Administratorowi na podstawie zgody lub na umownej podstawie prawnej, którymi Administrator zarządza w sposób automatyczny (np. system) osobie, której dane dotyczą, w formacie podzielonym na segmenty, nawet w celu przesłania ich również innemu administratorowi danych lub – jeśli jest to technicznie wykonalne – aby przekazać je bezpośrednio innemu wskazanemu przez Ciebie administratorowi danych na Twoje żądanie. W przypadku takich żądań Administrator udostępnia żądane dane w postaci pliku pdf. W przypadku, gdyby wykonanie prawa do przenoszenia danych przez osobę, której dane dotyczą, naruszałoby prawa i wolności innych osób, Administrator ma prawo odmówić spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w niezbędnym zakresie.

 1. Prawo do skargi, prawo do zadośćuczynienia

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza zawsze obowiązujące przepisy o ochronie danych, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ma ona prawo wniesienia skargi do Krajowego Inspektora Danych Osobowych Urząd Ochrony i Wolności Informacji („NAIH”). Dane kontaktowe NAIH:

Strona internetowa: http://naih.hu/

Adres: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Adres pocztowy: 1530 Budapeszt, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Faks: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do innego organu nadzorczego, w szczególności mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym zwykle przebywa, pracuje lub ma miejsce domniemane naruszenie.

Niezależnie od przysługującego mu prawa do złożenia skargi, osoba zainteresowana może również wystąpić do sądu w przypadku powyższego naruszenia. W przypadku administratora danych właściwym sądem jest Sąd Rejonowy w Budapeszcie, jednakże osoba zainteresowana może również wytoczyć powództwo przed sądem swojego miejsca zamieszkania. Dane kontaktowe sądów na Węgrzech można znaleźć pod następującym linkiem: http://birosag.hu/torvenyszekek. Osoba zainteresowana może również wytoczyć powództwo przed właściwy i właściwy sąd państwa członkowskiego swojego zwykłego pobytu, jeżeli jej miejsce zwykłego pobytu znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo odwołania się do sądu nawet od prawomocnej decyzji organu nadzorczego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również sądowy środek ochrony prawnej, jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzy skargi lub nie poinformuje osoby, której dane dotyczą, w ciągu trzech miesięcy o rozwoju proceduralnym związanym ze złożoną skargą lub jej wyniku. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi w swoim imieniu, zaskarżenia decyzji organu nadzorczego do sądu powszechnego, wniesienia pozwu,

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Podczas zarządzania danymi przez Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, w związku z czym nie można interpretować wykonywania związanych z tym praw interesariuszy.

[1] Adresowana przesyłka reklamowa to przesyłka, która nie zawiera spersonalizowanej wiadomości, lecz zawiera wyłącznie reklamę, nabycie działalności gospodarczej lub materiały reklamowe i jest wysyłana do co najmniej 500 odbiorców jednocześnie, o tej samej treści, z wyjątkiem nazwy odbiorcy, adresu oraz informacje, które nie zmieniają charakteru wiadomości.

[2] Obecnie nasza telefoniczna obsługa klienta nie nagrywa rozmów, ale jest to wprowadzane. Jeśli zostanie wprowadzona, poinformujemy o tym dzwoniącego na początku rozmowy telefonicznej.