Bezpłatna dostawa powyżej 199 PLN 🆓 🚚
0 :0 :0 :0
Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Jeśli chcesz być klientem lub aktywnym użytkownikiem naszego sklepu internetowego, przeczytaj uważnie nasze Ogólne Warunki Handlowe i korzystaj z naszych usług tylko wtedy, gdy zgadzasz się ze wszystkimi ich punktami i uważasz, że są one dla Ciebie wiążące.

Informacje techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, które nie są zawarte w niniejszym Regulaminie, podane są w innych informacjach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz informacje i inne informacje dostępne w Serwisie należy interpretować łącznie i w odniesieniu do siebie. Jeżeli treść niniejszego Regulaminu różni się od informacji i innych informacji dostępnych w Serwisie, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

1. Wprowadzenie

Niniejsze Ogólne Warunki (dalej: OWU) dla osób korzystających z produktów i usług dostępnych w serwisie https://sparkl.pl („ **Serwis ") („ **Użytkownik ") zawierają ogólne warunki korzystania z Serwisu, a nie indywidualnie negocjowane przez strony. Rejestrując się i składając zamówienie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków.

2. Usługodawca

**Nazwa: ** Giftery International Kft.

Siedziba: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adres do korespondencji: 1055, Budapeszt Falk Miksa utca 28. 6/1 bell 61

Adres siedziby firmy: brak

Imię i nazwisko przedstawiciela: Ádám Mihály Pinczi, dyrektor zarządzający

Numer rejestracyjny firmy: 13-09-216571

Nazwa sądu rejestrowego: Sąd zakładowy Sądu Rejonowego w Budapeszcie

NIP: 27507500-2-13

Wspólnotowy numer identyfikacji podatkowej: HU27507500

Instytucja finansowa prowadząca rachunek: Revolut Bank UAB

Numer konta: LT92 3250 0342 1111 1161

Adres e-mail: info@sparkl.pl

3. Firma zajmująca się wysyłką paczek

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów konsumpcyjnych, a także handel wysyłkowy i internetowy.

Usługodawca w ramach swojej działalności handlowej importuje określone produkty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z czym w odniesieniu do tych produktów jest również uważany za producenta produktu zgodnie z zasadami odpowiedzialności za produkt. W pozostałym zakresie Usługodawca jako dystrybutor produktów jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie produktu w przypadku oznaczenia producenta zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z § 6:553.

Przedmioty konsumpcyjne i inne produkty sprzedawane w Serwisie można znaleźć w Serwisie w ramach odpowiednich pozycji menu.

4. Produkty wprowadzane do obrotu

Usługodawca udostępnia informacje o poszczególnych produktach w swojej karcie charakterystyki w Serwisie. Wszelkie komunikaty handlowe w Witrynie należy interpretować w powiązaniu z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca dostarcza Produkty Użytkownikom w stanie odpowiednim do ich przeznaczenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.

5. Warunki korzystania

5.1. Drobni użytkownicy

W celu rejestracji i przyjęcia zamówienia Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymagana jest zgoda lub zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, w przypadku braku zgody Usługodawca nie może przyjąć zamówienie osoby niepełnoletniej lub Użytkownika z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, złożone w ten sposób zamówienie zostaje zignorowane, a rejestracja skasowana.

5.2. Odpowiedzialność

Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za zachowanie Użytkowników. Ponadto oświadcza, że ​​Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie.

Użytkownik zobowiązany jest do tego, aby podczas korzystania z serwisu nie naruszał bezpośrednio lub pośrednio przepisów prawa oraz praw osób trzecich.

Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania treści (np. komentarzy) udostępnianych przez Użytkowników podczas korzystania z serwisu. W odniesieniu do publikowanych treści Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do poszukiwania znamion nielegalnej działalności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści.

5.3. Prawa autorskie

Cały serwis oraz jego zawartość (m.in. teksty, obrazy, elementy graficzne) jest chroniona prawami autorskimi, w związku z czym zabronione jest ich kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie w celach komercyjnych.

6. Zakupy na stronie internetowej

6.1. Proces zamówienia

6.1.1. Kosz

Witryna zapewnia użytkownikom możliwość składania zamówień online. Wybrany produkt można umieścić w koszyku za pomocą przycisku Dodaj do koszyka . Użytkownik może sprawdzić zawartość koszyka za pomocą pozycji menu **Koszyk . **Tutaj możesz zmienić ilość produktu w koszyku, który chcesz zamówić, lub możesz usunąć daną pozycję.

W menu Koszyk Użytkownik jest uprawniony do realizacji kuponów dostarczonych przez Usługodawcę poprzez wpisanie kodu kuponu. Korzyści i rabaty wynikające z każdego kuponu można znaleźć w komunikacie handlowym przekazywanym w momencie dostarczenia kuponu. Co do zasady rabaty wynikające z kuponów nie łączą się i istnieje możliwość wykorzystania jednego kuponu do zamówienia według wyboru Użytkownika.

Użytkownik może również wybrać odpowiedni sposób dostawy za pomocą menu Koszyk. Usługodawca wskazuje przy nich łączny koszt każdej metody dostawy. Niniejszy Regulamin zawiera dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych sposobów dostawy.

6.1.2. Kasa

Użytkownik może kontynuować proces zakupu, klikając przycisk **Przejdź do kasy . **Serwis nie przewiduje możliwości rejestracji, Użytkownikom zawsze przysługuje prawo do składania indywidualnych zamówień.

Na interfejsie Kasy Użytkownik musi wybrać odpowiednią formę płatności i może sprawdzić wszystkie wprowadzone wcześniej dane oraz produkty, które chce zamówić i ich ilość. W przypadku błędów we wpisywaniu danych Użytkownik ma możliwość poprawienia wprowadzonych danych. Jeśli uznasz, że wszystko Ci odpowiada, możesz sfinalizować zamówienie za pomocą przycisku Do kasy . Otrzymasz potwierdzenie tego na stronie internetowej lub e-mailem. W przypadku zauważenia błędnych danych po zaksięgowaniu zamówienia (np. w e-mailu potwierdzającym) należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, zgłosić to Usługodawcy.

6.2. Wiążąca oferta, potwierdzenie

O otrzymaniu zamówienia Usługodawca informuje Użytkownika w ciągu 48 godzin za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która jest przesyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 48 godzin, Użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty i nie jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów.

E-mail potwierdzający zawiera dane wprowadzone podczas zakupu, dane zamówienia, nazwę i cenę zamawianego produktu/produktów, wybrany sposób płatności i dostawy, numer zamówienia, a także uwagi Użytkownika dotyczące złożonego zamówienia.

6.3. Tworzenie umowy

Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku węgierskim. Złożenie zamówienia jest uważane za umowę zawartą drogą elektroniczną, do której zastosowanie mają przepisy ustawy CVIII z 2001 r. o niektórych zagadnieniach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym. przepisy prawa (" Eker tv. ") stosuje się odpowiednio. Umowa wchodzi w zakres Rozporządzenia Rządu 45/2014 (II.26.) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentem a przedsiębiorcą i uwzględnia przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE Rada Praw Konsumentów.

Oprócz automatycznie wysłanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem, Usługodawca przesyła Użytkownikowi drugą wiadomość e-mail (oddzielną wiadomość akceptacyjną) w ciągu kolejnych 48 godzin, w której oferta Użytkownika zostaje przyjęta. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika odrębnej wiadomości e-mail o przyjęciu oferty przez Usługodawcę. W przypadku braku tego drugiego powiadomienia e-mail o akceptacji przez Usługodawcę, umowa sprzedaży z Użytkownikiem nie zostanie zawarta, a Usługodawca nie zostanie obciążony obowiązkiem dostawy.

6.4. Rejestracja umowy

Umowa zawarta za pośrednictwem serwisu nie jest uważana za umowę pisemną, Usługodawca jej nie archiwizuje i nie jest ona później dostępna. Usługodawca nie podlega postanowieniom kodeksu postępowania.

6.5. Faktura

Z tytułu sprzedaży towaru Usługodawca wystawia fakturę, która dostarczana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail równocześnie z dostawą.

Usługodawca wystawia jedną fakturę za Zamówienie, nie ma możliwości anulowania faktury, konieczne jest złożenie osobnego zamówienia.

6.6. Zapłata

Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących metod płatności.

**6.6.1. Płatność
**kartą płatniczą Płacąc kartą płatniczą możesz wygodnie i bezpiecznie regulować cenę produktów. Płacąc kartą bankową, możesz zapłacić za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu płatności Barion. Nie przekazujemy danych klientów do Barion, ani nie otrzymujemy danych bankowych, z wyjątkiem potwierdzenia powodzenia transakcji.

Na naszej stronie możesz płacić następującymi rodzajami kart:

 • Visa Classic (tłoczona)
 • MasterCard (wytłaczana)
 • American Express
 • W zależności od wydawcy, karty Visa Electron (niewytłaczane) i Maestro - w przypadku tych kart wystawca określa sposób korzystania z karty przez Internet, jeśli zezwolił na to, w takim przypadku nasz system może to zaakceptować.

Zapoznaj się z ogólnymi warunkami Barion, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu płatności kartą bankową!

6.6.2. Bezpośredni przelew bankowy

W przypadku wybrania przelewu bezpośredniego, Użytkownik otrzyma informację o szczegółach płatności drogą mailową po wysłaniu zamówienia. We wszystkich przypadkach Użytkownik musi podać numer zamówienia w polu uwagi do przelewu bankowego, w przeciwnym razie identyfikacja zamówienia może się nie powieść, a przelana kwota zostanie automatycznie zwrócona po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

W przypadku bezpośredniego przelewu bankowego Usługodawca dostarczy produkty dopiero po pełnym zaksięgowaniu ceny zakupu. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od wysłania zamówienia, Usługodawca ma prawo w każdej chwili jednostronnie anulować zamówienie.

6.6.3. Płatność gotówką przy odbiorze

Jeżeli chcesz uregulować wartość zamówienia przy odbiorze przesyłki, wybierz formę płatności "Za pobraniem". W takim przypadku wartość zamówionego towaru/produktów należy uiścić osobiście pracownikowi firmy kurierskiej po otrzymaniu przesyłki.

Płatność gotówką za pobraniem jest obsługiwana przez partnera przewoźnika Usługodawcy, który podlega ogólnym warunkom przewoźnika.

6.7. Opcje odbioru, Dostawa

Usługodawca udostępnia następujące możliwości odbioru i sposoby dostawy dla Użytkowników:

6.7.1. Usługa kurierska (InPost)

Przesyłki dostarczane są do domu przez pracowników firmy kurierskiej, zazwyczaj w dni robocze w godzinach od 8 do 17. O nadejściu przesyłki firma kurierska informuje Klienta z wyprzedzeniem SMS-em, w której to informacji firma kurierska określa 3- godzinny interwał nadejścia paczki. Jeśli w tym okresie nie ma Cię w domu, wskazane jest podanie adresu pracy jako adresu dostawy (jeśli to możliwe).

Jeśli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem, zostawia awizo, a o przesyłkę można zapytać dyspozytora pod podanym tam numerem telefonu. Kurier podejmie kolejną próbę doręczenia następnego dnia. Jeśli dostawa nie powiedzie się po raz drugi, firma kurierska zwróci towar na miejsce, a zamówienie zostanie anulowane. Doliczymy koszt wysyłki paczek, które nie zostały odebrane przez klienta!

Zamówienia z naszego sklepu internetowego są realizowane przez firmę kurierską InPost.

Przy odbiorze towaru Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub produktu Użytkownik może zwrócić się do kuriera o sporządzenie protokołu. W przypadku braku tego, odbiór ilościowy i jakościowy produktu nastąpi poprzez odbiór towaru od kuriera lub podpisanie dokumentu potwierdzającego odbiór, w związku z czym Usługodawca nie będzie mógł przyjąć reklamacji ilościowych po odjeździe osoba realizująca dostawę.

Jeżeli opakowanie lub produkt jest widocznie uszkodzony przy odbiorze, a uszkodzenie nastąpiło przed odbiorem towaru, Usługodawca zapewnia nieodpłatny zwrot lub wymianę produktu.

W braku odmiennej umowy Usługodawca ma obowiązek udostępnić (dostarczyć) produkt Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (tj. przyjęcia zamówienia przez Dostawca usługi). W przypadku zwłoki ze strony Usługodawcy Konsument uprawniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu. W przypadku niewykonania przez Usługodawcę dodatkowego terminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, poza innymi jego wymaganiami gwarancyjnymi. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Usługodawca odmówił wykonania umowy lub umowa powinna była zostać wykonana w oznaczonym terminie -- a nie w innym terminie -- zgodnie z umową stron lub ze względu na rozpoznawalny cel usługi. Nie ograniczając się do powyższego, Użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia, które mu przysługują, art. wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z powyższym, nie są one ograniczone w przypadku Użytkownika będącego konsumentem.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.2. Procedura korzystania z prawa odstąpienia od umowy

45/2014 w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentem a przedsiębiorcą. (II. 26.) Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w określonym ustawowo terminie w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i zawartej między stronami nieobecnymi.

Kodeks cywilny zgodnie z jej obowiązującymi przepisami interpretacyjnymi za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą poza zakresem swojego zawodu, samodzielnego wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej. W przypadku Użytkownika, któremu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Usługodawca uprawniony jest w każdym czasie do sprawdzenia, czy Użytkownik jest konsumentem w związku ze złożonym zamówieniem.

Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu, a w przypadku kilku Produktów, ostatniego dostarczonego Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inne niż przewoźnik). Konsument może skorzystać również z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.

Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi w terminie określonym powyżej przesłać Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o zamiarze odstąpienia oraz powiadomić o tym Usługodawcę na jeden z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 niniejszych OWU (w formie pisma przesłanego pocztą lub drogą elektroniczną). W tym celu Konsument może również skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które jest dołączone do niniejszych OWU.

Uznaje się, że Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli przed upływem w/w terminu przesłał Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia w formie pisemnej, odstąpienie uważa się za dokonane w terminie, jeżeli Konsument prześle Usługodawcy oświadczenie w tej sprawie w terminie 14 dni kalendarzowych (również 14 dnia kalendarzowego). W przypadku zawiadomienia drogą pocztową Usługodawca bierze pod uwagę datę nadania, a w przypadku zawiadomienia pocztą elektroniczną czas wysłania wiadomości e-mail z punktu widzenia obliczenia terminu. Konsument wysyła pismo jako list polecony w celu wiarygodnego udowodnienia daty nadania. Na Konsumencie spoczywa ciężar udowodnienia, że ​​skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z powyższym i przepisami prawa.

Usługodawca niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać zamówiony produkt na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 2 Ogólnych Warunków niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt (pocztą pocztą lub przekaże zamówionemu kurierowi) przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośredni koszt odesłania produktu na adres Usługodawcy ponosi Konsument. Usługodawca nie ma możliwości przyjęcia przesyłki zwróconej za pobraniem. Poza kosztami zwrotu towaru Konsument nie poniesie żadnych innych kosztów w związku z odstąpieniem od umowy.

Jeżeli Konsument zgodnie z przepisami prawa odstąpi od umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi pełną zapłaconą kwotę tytułem odszkodowania, w tym koszty poniesione w związku ze świadczeniem (koszty transportu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu lub powzięcia informacji o odstąpieniu. Wyjątek stanowią dodatkowe koszty, które powstały w związku z wyborem przez Konsumenta środka transportu innego niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem środków do chwili otrzymania zwrotu towaru lub nieudowodnienia przez Konsumenta zdolności kredytowej, że dokonał zwrotu: z tych dwóch przypadków Usługodawca bierze pod uwagę wcześniejszy termin.

Usługodawca podczas zwrotu płatności korzysta z takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności; w związku z zastosowaniem tego sposobu zwrotu Konsument nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli nastąpiło ono w wyniku korzystania wykraczającego poza konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania produktu.

7.3. W jakich przypadkach Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • W przypadku umowy o świadczenie usługi, po spełnieniu świadczenia w całości, jeżeli Usługodawca przystąpił do jej świadczenia za wyraźną, uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument uznał, że utracił prawo do wypowiedzenia umowy po wykonaniu całości usługi.

 • W przypadku produktu lub usługi, na których cenę lub opłatę Usługodawca nie ma wpływu, zależy to od ewentualnych wahań na rynku pieniężnym nawet w ciągu 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy.

 • W przypadku Produktu nieprefabrykowanego, który został wyprodukowany przez Usługodawcę na podstawie instrukcji Konsumenta lub na jego wyraźne zamówienie albo w przypadku Produktu wyraźnie dopasowanego do Użytkownika. Nasz produkt Love Note należy do tej kategorii.

 • Dotyczy produktu łatwo psującego się lub produktu, który zachowuje swoją jakość przez krótki czas.

 • W odniesieniu do Produktu w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 • W której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który ze względu na swój charakter po dostarczeniu zostaje nierozłącznie połączony z innymi Produktami.

 • W odniesieniu do napoju alkoholowego, którego rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku w sposób niezależny od Usługodawcy, a którego cena została uzgodniona przez strony przy zawarciu umowy sprzedaży, jednakże wykonanie świadczenia umowy nastąpi dopiero po trzydziestym dniu od zawarcia umowy.

 • W przypadku umowy handlowej, w której Usługodawca dojeżdża do Użytkownika na wyraźne żądanie Konsumenta w celu dokonania pilnej naprawy lub prac konserwacyjnych.

 • W odniesieniu do sprzedaży i zakupu nagrań dźwiękowych i wizualnych w zapieczętowanym opakowaniu oraz kopii programów komputerowych, jeżeli Konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu.

 • W odniesieniu do dzienników, czasopism i periodyków, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

 • W przypadku umów zawieranych w drodze aukcji publicznej.

 • Z wyjątkiem usług do celów mieszkalnych, w przypadku umowy o świadczenie zakwaterowania, przewozu, najmu samochodu, gastronomii lub usługi związanej z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono termin lub termin wykonania.

 • W odniesieniu do treści cyfrowych przekazywanych na niefizycznym nośniku danych, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną, uprzednią zgodą Konsumenta, a Konsument jednocześnie oświadczył przy tej zgodzie, że utraci prawo odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia.

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku produktu nieprodukowanego, wyprodukowanego według instrukcji lub na wyraźne życzenie konsumenta lub produktu wyraźnie dopasowanego do konsumenta. W naszym sklepie internetowym dotyczy to obecnie książek Love Note. Przed zrealizowaniem zamówienia użytkownik ma możliwość sprawdzenia gotowego produktu na stronie sklepu internetowego, akceptując go i składając zamówienie zobowiązuje się do otrzymania spersonalizowanego produktu.

8. Gwarancja

8.1. Gwarancja na akcesoria

W przypadku nienależytego wykonania przez Usługodawcę, Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi wobec firmy zgodnie z przepisami ustawy V z 2013 r. Kodeks cywilny („ Ptk. ").

W przypadku umowy konsumenckiej Użytkownik będący Konsumentem może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku nienależytego wykonania umowy przed upływem dwuletniego terminu przedawnienia od dnia odebrania przesyłki. Po upływie dwuletniego okresu przedawnienia Użytkownik nie może już dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi. Jeżeli przedmiotem umowy między konsumentem a przedsiębiorcą jest rzecz używana, termin przedawnienia wynosi rok.

W przypadku umowy zawartej z osobą nie będącą konsumentem Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi przed upływem rocznego terminu przedawnienia od dnia ich otrzymania.

Zgodnie z wyborem Użytkownika, Użytkownik może skorzystać z następujących dodatkowych roszczeń gwarancyjnych:

 • Możesz żądać naprawy lub wymiany, chyba że realizacja żądania wybranego przez Kupującego jest niemożliwa albo wiązałaby się z nieproporcjonalnymi dodatkowymi kosztami dla firmy w porównaniu ze spełnieniem innego żądania.
 • Jeżeli Użytkownik nie mógł żądać naprawy lub wymiany (ponieważ Usługodawca nie podjął się tego lub nie mógł odpowiednio wykonać), wówczas może żądać proporcjonalnego obniżenia odszkodowania lub Użytkownik może usunąć wadę na koszt firmy, lub zlecić naprawę komuś innemu lub -- w ostateczności -- możesz też odstąpić od umowy. Nie ma miejsca na anulowanie z powodu nieistotnego błędu.

Użytkownik może przenieść z wybranego przez siebie uprawnienia z tytułu rękojmi akcesoryjnej na inne, przy czym ponosi koszty wynikające z przeniesienia, chyba że było to uzasadnione lub Usługodawca podał ku temu powód.

Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia błędu niezwłocznie po jego wykryciu. Wadę stwierdzoną przez Konsumenta uważa się za zgłoszoną niezwłocznie, jeżeli została ona zgłoszona przed upływem dwóch (2) miesięcy od dnia stwierdzenia wady. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z opóźnienia w komunikacji.

Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji na akcesoria bezpośrednio od firmy.

W razie stwierdzenia wady przez Konsumenta przed upływem sześciu miesięcy od spełnienia świadczenia (tj. dostarczenia, odbioru) należy przyjąć, że wada istniała już w chwili spełnienia świadczenia, chyba że domniemanie to jest niezgodne z charakterem wadę lub charakter produktu. Usługodawca jest zwolniony z rękojmi tylko wtedy, gdy obali to domniemanie, tj. wykaże, że wada produktu powstała po wydaniu go Użytkownikowi. Na tej podstawie Usługodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia sprzeciwu Użytkownika, jeżeli potrafi on należycie udowodnić, że przyczyną błędu jest niewłaściwe użytkowanie produktu. Jednak po upływie sześciu miesięcy od spełnienia świadczenia następuje odwrócenie ciężaru dowodu, tj. w przypadku sporu Konsument musi udowodnić, że wada istniała już w momencie świadczenia.

8.2. Gwarancja

Gwarancja na produkt może powstać tylko w przypadku wystąpienia wady rzeczy ruchomej (produktu). W takim przypadku Użytkownik będący Konsumentem - według swojego wyboru - 7.1. możesz dochodzić swoich praw lub roszczeń z tytułu gwarancji na produkt określonych w pkt.

Z tytułu gwarancji na produkt Użytkownik może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

Produkt uważa się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości opisanych przez producenta.

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na produkt w ciągu dwóch (2) lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu utracisz to prawo.

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za produkt wyłącznie w stosunku do producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomej.

W przypadku reklamacji produktu Użytkownik musi udowodnić wadę produktu.

Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy udowodni, że:

 • produkt nie był wytwarzany ani sprzedawany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub
 • wada nie była wykrywalna zgodnie ze stanem nauki i techniki w momencie wprowadzenia produktu do obrotu lub
 • wada produktu wynika ze stosowania przepisów prawa lub bezwzględnie obowiązujących przepisów urzędowych.

Do zwolnienia wystarczy, że producent (dystrybutor) udowodni jeden powód z ww.

Z powodu tej samej wady reklamacja z tytułu gwarancji na akcesoria i reklamacja z tytułu gwarancji na produkt nie mogą być dochodzone w tym samym czasie, równolegle względem siebie. Jednakże w przypadku skutecznej realizacji reklamacji z tytułu gwarancji na produkt, Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji akcesoryjnej na wymieniony produkt lub naprawioną część w stosunku do producenta.

8.3. Gwarancja

151/2003 w sprawie rękojmi za niektóre dobra konsumpcyjne trwałego użytku w związku z obowiązkową rękojmią za niektóre dobra konsumpcyjne trwałego użytku. (IX. 22.) Dekret rządowy zawiera przepisy. Zakres (obiektywny) rozporządzenia dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych w ramach nowej umowy konsumenckiej zawartej na Węgrzech i wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Usługodawca udostępnia Konsumentowi kartę gwarancyjną na produkty, na które podlega obowiązkowi gwarancyjnemu.

W odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wymienionych w załączniku do rozporządzenia rządowego obowiązkowa rękojmia może trwać od 1 do 3 lat w zależności od ceny zakupu produktu, której datą rozpoczęcia jest dzień wydania produktu Konsumentowi lub w przypadku uruchomienia przez Usługodawcę lub jego agenta dzień uruchomienia.

Firma jest zwolniona z zobowiązań gwarancyjnych tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po wykonaniu usługi.

Z powodu tego samego błędu Użytkownik nie może dochodzić gwarancji akcesoryjnej i reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji na produkt i reklamacji z tytułu rękojmi jednocześnie, równolegle względem siebie. i 7.2. niezależnie od uprawnień określonych w pkt

8.4. Weryfikacja roszczeń gwarancyjnych

Użytkownik może zweryfikować swoje roszczenia gwarancyjne pod następującymi kontaktami:

Nazwa: Giftery International Kft.

Adres do korespondencji: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 28. 6/1 bell 61

Adres e-mail: info@sparkl.pl

9. Opcje egzekwowania

9.1. Miejsce, czas i sposób rozpatrywania reklamacji

Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia dotyczące produktu lub działań Usługodawcy pod następującymi danymi kontaktowymi:

Nazwa: Giftery International Kft.

**Adres do korespondencji: ** 1055 Budapest, Falk Miksa utca 28. 6/1 bell 61

Adres e-mail: info@sparkl.pl

Usługodawca niezwłocznie, o ile będzie miał taką możliwość, ustosunkuje się do reklamacji słownej. W przypadku, gdy ze względu na charakter reklamacji nie jest możliwe natychmiastowe rozpatrzenie reklamacji ustnej lub gdy Użytkownik nie wyraża zgody na rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca utrwali protokół reklamacji -- który będzie przechowywany przez pięć lat wraz z merytoryczną odpowiedzią na skargę.

Usługodawca zobowiązany jest do wydania Użytkownikowi na miejscu odpisu protokołu w przypadku reklamacji ustnej złożonej osobiście (w lokalu), a gdy nie jest to możliwe, wówczas postępować według zasad pisemnych reklamacje opisane poniżej.

W przypadku ustnej reklamacji zgłoszonej telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, Usługodawca przesyła Użytkownikowi kopię protokołu najpóźniej wraz z odpowiedzią merytoryczną.

We wszystkich innych przypadkach Usługodawca postępuje według zasad dotyczących reklamacji pisemnych.

Usługodawca nadaje reklamacji zarejestrowanej telefonicznie lub za pomocą innego urządzenia komunikacyjnego unikalny identyfikator, co ułatwia późniejsze wyszukanie reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w formie pisemnej w terminie 30 dni. Zgodnie z tą umową środek oznacza wysyłkę.

W przypadku odrzucenia reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika o przyczynie odrzucenia reklamacji.

9.2. Inne środki zaradcze

Jeżeli jakikolwiek spór konsumencki pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie zostanie rozstrzygnięty w trakcie negocjacji z Usługodawcą, Użytkownikowi przysługują następujące możliwości dochodzenia roszczeń:

 • Złożenie skargi do organu ochrony konsumentów ,

Zadania Urzędu Ochrony Konsumentów, w tym rozpatrywanie skarg konsumentów, wykonują właściwe terytorialnie urzędy państwowe.

Konsumenci mogą wybrać właściwe terytorialnie urzędy, korzystając z poniższego linku, który zawiera również wszystkie dane kontaktowe właściwego urzędu.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

Konsument uprawniony jest również do złożenia reklamacji drogą elektroniczną w następujący sposób:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Wszczęcie procedury komisji rozjemczej ,

Konsumenci w Budapeszcie mogą korzystać z Budapeszteńskiej Rady Rozjemczej, która działa obok Budapeszteńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej .

Łączność

Adres: 1016 Budapeszt, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Faks: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Poniższa strona internetowa zawiera dodatkowe informacje na temat pracy komisji rozjemczych i procedury.

http://www.bekeltetes.hu

 • Internetowe rozstrzyganie sporów w Unii Europejskiej,

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 524/2013/UE w sprawie internetowego rozstrzygania konsumenckich sporów prawnych Komisja stworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów, z której konsumenci z dowolnego kraju członkowskiego mogą korzystać w celu zgłaszania reklamacji.

Platforma stworzona przez Komisję jest dostępna pod poniższym adresem. http://ec.europa.eu/odr

 • Wszczęcie postępowania sądowego .

10. Inne

10.1. Ogólne Warunki Handlowe, modyfikacja cen

Usługodawca może w każdej chwili zmienić niniejsze OWU, ceny produktów sprzedawanych w serwisie oraz inne wskazane ceny bez skutku wstecznego.

10.2. Ograniczenia techniczne

Dokonywanie zakupów w serwisie zakłada znajomość i akceptację przez Użytkownika możliwości i ograniczeń sieci Internet, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych i mogących wystąpić błędów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykrycia błędu działania w sieci internetowej, który uniemożliwia działanie serwisu i dokonanie zakupu.

Data wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków: 8 kwietnia 2022 r

s. załącznik

Formularz oświadczenia o odstąpieniu/anulowaniu

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odbiorca: *

Ja/my niżej podpisani oświadczam/y, że korzystam/nasze prawo odstąpienia/wypowiedzenia w odniesieniu do umowy sprzedaży następującego produktu/ów lub świadczenia następującej usługi: *

Data zawarcia umowy / data odbioru: *

Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów): (tylko w przypadku oświadczenia złożonego w formie papierowej)

Przestarzały